Keuringen conform NEN 3140

Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140. Hoofdzakelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.

V&R Techniek kan zowel de keuring van de elektrische installatie alswel het keuren van al het elektrische (hand)gereedschap voor u verzorgen.


Periodieke keuring handgereedschap conform NEN 3140

Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.

V&R Techniek keurt en certificeert al uw elektrische gereedschap volgens de normen van de NEN 3140. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker met de tekst “Goedgekeurd volgens de NEN 3140”. Tevens krijgt u een certificaat met alle relevante gegevens over de machine en de testresultaten en de vervaldatum van de keuring. De keuring wordt uitgevoerd door een Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen. Dit is een Voldoende Onderricht Persoon (VOP).

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de Arbodienst en verzekeringsmaatschappijen.

Indien tijdens de keuring blijkt dat een machine niet (meer) voldoet aan de veiligheidseisen, kunnen kleine reparaties in overleg meteen worden uitgevoerd. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrische gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.

Klik hier voor meer informatie over de periodieke keuring handgereedschap conform NEN 3140.