Beveiliging tegen overspanning en inductie

Per jaar worden 100.000 tot 300.000 bliksemontladingen boven Nederland geregistreerd. Gedurende 107 dagen per jaar bestaat er dus de kans dat er ongelukken kunnen plaatsvinden en schade optreedt door blikseminslag. Gelukkig neemt het aantal doden door onweer en blikseminslag per jaar aanzienlijk af, mede dankzij het feit dat men zich bewust is van het gevaar en men over het algemeen weet hoe men zich moet gedragen tijdens onweer. Daarnaast levert een algemene verbetering van bescherming van gebouwen een positieve bijdrage aan het voorkomen van problemen met installaties en systemen.
Een volgens de geldende norm (NEN 1014) aangelegde en naar behoren onderhouden bliksemafleiderinstallatie biedt een goede bescherming tegen brand door blikseminslag. Het mag praktisch uitgesloten worden geacht dat de bliksem uw huis in lichterlaaie zal zetten.

Een goede aarding is het belangrijkste onderdeel van de elektrische installatie. Wanneer door een defect apparatuur onder spanning komt te staan moet de stroom worden afgevoerd naar aarde, de hoge stroom zorgt er voor dat de smeltveiligheid wordt aangesproken waardoor de spanning wordt afgeschakeld. Aarding wordt meestal uitgevoerd door de installatiedelen te verbinden met een aardelektrode welke met speciale apparatuur in de grond wordt geslagen. Met speciale meetapparatuur kunnen wij de benodigde aardverspreidingweerstand meten. Hoe diep een aardelektrode geslagen moet worden is o.a. afhankelijk van de bodemsamenstelling. V&R Techniek biedt diverse technische oplossingen ter voorkoming van bliksemschade en overspanning.