Webshop
  Webshop
logo

Erkenningen

DEKRA erkend BORG Technisch Beveiligingsbedrijf

DEKRA ErkeningAantoonbare kwaliteit en vakkundigheid bij inbraakbeveiliging! V&R Techniek realiseert beveiligingsmaatregelen tegen inbraak, en installeert alarminstallaties met het BORG Technisch Beveiligingsbedrijf. Met deze erkenning laten we zien dat ons personeel vakkundig en betrouwbaar is.
Het DEKRA certificaat BORG Technisch Beveiligingsbedrijf is gebaseerd op het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. DEKRA toetst als onafhankelijke derde of het bedrijf aan deze regeling voldoet. Erkende BORG Beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van een alarmsysteem kan aantonen dat zijn alarmsysteem deskundig en betrouwbaar is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende installatievoorschriften.
Meer informatie kunt u vinden op de internetsite van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): www.hetccv.nl


DEKRA erkend Brandmeldinstallatiebedrijf

DEKRA BMIDoor brandweer en verzekeraars worden hoge eisen gesteld aan de bedrijven die zich bezig houden met brandbeveiliging. Zo mogen alleen erkende bedrijven brandmeld- en ontruimingsinstallaties projecteren, installeren en onderhouden. Dit moet gebeuren conform de van toepassing zijnde NEN/ EN normeringen en volgens vastgelegde procedures.
Wij houden ons bezig met het ontwerp, de projectie, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en certificering volgens de laatste Europese en Nederlandse normen en eisen.
Meer informatie kunt u vinden op de internetsite van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): www.hetccv.nlDEKRA erkend VCA*

DEKRA VCA*Steeds vaker wordt het VCA* certificaat gevraagd bij aanbestedingen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. V&R Techniek heeft dit certificaat behaald! Als onderdeel van het VCA* certificaat, hebben alle medewerkers met goed resultaat het VCA Vol examen behaald.


V&R Techniek is lid van de UNETO-VNI vakgroep Beveiliging

UNETO-VNI Vakgroep Beveiliging LogoDe Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI vertegenwoordigt beveiligingsbedrijven die elektronische signaleringssystemen aanbrengen, zoals inbraakalarmsystemen en camera’s. Daarmee beveiligen ze terreinen, gebouwen en andere objecten tegen inbraak, overvallen en brand. Het lidmaatschap van de Vakgroep Beveiliging fungeert ook als kwaliteitskeurmerk, want alleen bedrijven met een certificaat voor BORG Technisch Beveiligingsbedrijf of de regeling Brandmeldinstallaties (BMI) worden toegelaten.


V&R Techniek is lid van de UNETO-VNI vakgroep Elektro Installatiebedrijf

UNETO-VNI VEI LogoDe leden van de Vakgroep Elektro Installatiebedrijf van UNETO-VNI (VEI) hebben alles in huis om elektrotechnische installaties in bedrijf te krijgen en te houden: van advies en ontwerp tot reparatie en inspectie. E-installatie is een breed vakgebied, waarin vooral duurzaamheid een belangrijk thema vormt. Denk aan de slimme energiemeter, decentrale opwekking van energie en smart grids. Kennis bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van het werk. Daarom zorgt de vakgroep ervoor dat de leden voorop lopen in kennis. Daarnaast helpt de vakgroep haar leden bij het maken van bedrijfsmatige keuzes.


V&R Techniek is een SEI erkend installatiebedrijf

SEIIn het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.