Webshop
  Webshop
logo

Disclaimer

V&R Techniek heeft al het redelijkerwijze mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie, weergegeven op deze site kloppend is. Het is evenwel niet uit te sluiten dat er onvolkomenheden in bestaan. V&R Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in deze site opgenomen informatie en voor die, geadresseerd door de snelkoppelingen en andere middelen. Zij behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder vooraankondiging verbeteringen en wijzigingen door te voeren. Beslissingen, gebaseerd op informatie, verkregen van deze website vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoeker. V&R Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die op welke wijze dan ook, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van enige door haar site geleverde informatie. De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan V&R Techniek Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiŽren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.